top of page
AdobeStock_614294055_edited.jpg

Rens og vedlikehold 

_edited.jpg

Video inspeksjon
Befaringsrapport
Sluttrapport
Rådgivning

AdobeStock_671216982.jpeg

Rens og vedlikehold

Med ventilasjonsrengjøring menes normalt prosessen med å rense kjøling- og oppvarmingskomponenter som inkluderer viftehus, viftemotor, drypp panne, kjøling- og oppvarmingsspole, varmeveksler, ventil, rist, registre, og ventilasjonskanaler etc. Dersom disse komponentene ikke blir skikkelig vedlikeholdt og installert, kan de kan bli forurenset over tid med rusk, pollen og støv. Dersom det er fuktighet til stede, kan det også være vekst av mugg og sporer som kan frigjøres i hjemmet. Noen av disse kan forårsake allergi og astma.

 

Vi bidrar med rådgivning, inspeksjon, testing  og dokumentasjon av ventilasjonsanlegg.

Vi tilbyr utskiftning av vifter, motorer og mindre ventilasjonskomponenter.

For å oppnå optimal utnyttelse av et ventilasjonsanlegg er det viktig å følge installatørens anmodninger om intervall på filterskift. Dette fordi det i slike filter samler seg smuss, skitt, døde hudcelle og andre uønskede partikler som fanges opp i luften. Dersom ikke filter blir skiftet ihht. instruksjonen vil det hindre systemet i å rense luften skikkelig.

Forsegling av innvendig isolasjon og priming av åpen betong og hulldekke.

AdobeStock_745471667_edited.jpg

Video inspeksjon
Tilstandsrapport
Rådgivning

Vi har inspeksjonsutstyr som lett kommer til i kanaler og rør der man ikke kan utføre visuell kontroll. Vi kan også gjøre opptak av funn for igjen å løse problemet raskt og effektivt. Dette kan dokumenteres med egen film eller bilderapport

Video inspeksjon detaljer....

Tilstandsrapport detaljer...

Rådgivning detaljer.....

Vi er stolt av å kunne dokumentere utført arbeid med grundige rapporter og bildedokumentasjon ved behov.

Støvprøver kan etter forespørsel utføres både før og etter rens.

Videoinspeksjon kan vedlegges rapporten derom det er ønskelig. For hvert oppdrag blir det utarbeidet en arbeidsrapport som viser bilder før og etter rens samt forslag til utbedring dersom vi observerer avvik og feil ved anlegget. Dette kan for eksempel være varme motorer, defekte motorer og feilaktige påkoblinger. Viktigheten med en arbeidsrapport vil være å få kartlagt ventilasjonsanleggets tilstand for oppdragsgiver

bottom of page