top of page

Spørsmål og Svar...

Q&A

Tar dere bilder av før og etter et oppdrag og hvordan presenteres disse for kunden?

Før hvert oppdrag så dokumenter vi inspeksjonen med bilder og video. Det er opp til kunden om de ønsker å drøfte disse bildene for vi renser ventilasjonssystemet. I tillegg diskuterer vi rense metoden vi ønsker å bruke samt tidspunktet for oppdraget. 

Om du ønsker å se typiske bilder vi presenterer så trykk på knappen.

Vi har problemer med ventilasjonssystemet. Hvordan kan du hjelpe?

Enter your answer here. Be thoughtful, write clearly and concisely, and consider adding written as well as visual examples. Go over what you’ve written to make sure that if it was the first time you were visiting the site, you’d understand the answer.

Hvordan priser dere et oppdrag?

Enter your answer here. Be thoughtful, write clearly and concisely, and consider adding written as well as visual examples. Go over what you’ve written to make sure that if it was the first time you were visiting the site, you’d understand the answer.

Garanterer du arbeidet?

Enter your answer here. Be thoughtful, write clearly and concisely, and consider adding written as well as visual examples. Go over what you’ve written to make sure that if it was the first time you were visiting the site, you’d understand the answer.

bottom of page