top of page
AdobeStock_781572682.jpg
...og har 49 års erfaring fra ventilasjonsbransjen...

kontakt oss på post@ventilasjon.no eller +47 22 17 59 40

Ventilasjonsrens AS

forbedrer ditt inneklima 

Våre kunder

Velger oss på grunn av kunnskap, erfaring, kvalitet, punktlighet, effektivitet og service.

Vi er registrert i Startbank og i HMSreg. Alle våre medarbeidere er fast ansatt og har HMS kort. 

Våre samarbeidspartnere og kunder er...

startbank.png
  • Entreprenører

  • Forsvaret

  • Sykehus

  • Universiteter og skoler

  • Barnehager

  • Hoteller

  • Private bedrifter

  • Borettslag

hmsreg_edited.jpg
AdobeStock_642093863.jpg

Våre tjenester

Rens av ventilasjonssystemer

Et godt inneklima er nødvendig for et produktivt og sundt arbeidsmiljø. Riktig dimensjonering, filtrering og rengjøring er avgjørende for at luftkvaliteten holder seg i henhold til bygg spesifikasjoner og norske standarder.

Vi tilbyr periodisk rengjøring av tilluft og avtrekks kanaler, varmegjenvinner, varme og kjølebatteri, aggregat, filterhus, viftehus, viftemotor, drypp panne, ventil, rist og registre etc.

Dersom disse komponentene ikke blir rengjort periodisk, vil de bli forurenset med støv, rusk og pollen. I tillegg kan kondensering og annen fuktighet bidra med vekst av mugg som kan frigjøres i lokalet å forårsake allergi og astma.

Inspeksjon og testing

I tillegg til rengjøring og filterbytte så har vi lang erfaring å kompetanse til å inspisere, feilsøke og reparere små og store ventilasjonssystemer.

Vi kontrollerer adkomst punkter visuelt og bruker bilder eller video for dokumentasjon. For utilgjengelige områder bruker vi spesialutstyr for å diagnostisere problemer eller generell tilstand. I tillegg kan vi utføre støv analyser om kunden ønsker dette.

Dokumentasjon

I forbindelse med inspeksjon eller anbud, tilbyr vi en befaringsrapport med høyoppløslige bilder..

Etter avsluttet oppdrag lever vi en sluttrapport med høyoppløselige bilder.

Bildene kan leveres på e-post eller dropbox.

I tillegg kan vi tilby en egen støv rapport om kunden ønsker dette

AdobeStock_624419944.jpeg

Ta kontakt med oss!

Vi hjelper alltid til med spørsmål angående rensing og periodisk vedlikehold av ventilasjonsanlegg. Vi jobber tett med entrepenører, offentlige institusjoner, skoler, barnehager og borettslag etc. Send oss en e-post så tar vi kontakt.

bottom of page